Vốn vay giữa các ngân hàng bất ngờ sụt giảm

0
82

Trái ngược với mức gia tăng mạnh của tuần trước, doanh số giao dịch VND giữa các ngân hàng trong tuần qua bất ngờ giảm mạnh.

Theo thông tin từ Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 25.6, trong tuần thứ 3 của tháng 6, doanh số giao dịch trên thị trường liên ngân hàng trong kỳ bằng tiền đồng (VND) đạt xấp xỉ 251.170 tỷ đồng, bình quân đạt 50.234 tỷ đồng/ngày và giảm 5.652 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Báo cáo của các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong tuần qua hệ thống báo cáo thống kê cũng cho thấy, doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 135.093 tỷ đồng, bình quân 27.019 tỷ đồng/ngày, tăng 1.243 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Việc doanh số giao dịch VND giảm mạnh là diễn biến bất ngờ bởi trong tuần trước đó, doanh số VND trên thị trường liên ngân hàng đạt xấp xỉ 279.432 tỉ đồng, bình quân 55.886 tỉ đồng/ngày và đạt mức tăng 2.779 tỉ đồng/ngày so với tuần đầu của tháng 6.
Ở tuần qua, các giao dịch VND vẫn chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (62% tổng doanh số giao dịch) và kỳ hạn 01 tuần (18% tổng doanh số giao dịch). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 77% và 11%.

Với doanh số giao dịch giảm mạnh, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng VND trong tuần qua cũng có mức giảm nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,16%/năm, 0,29%/năm và 0,77%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng trong tuần cũng có dao động nhẹ so với mức lãi suất tuần trước ở hầu hết các kỳ hạn. Cụ thể, lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng lần lượt là 0,11%/năm, 0,16%/năm và 0,36%/năm.

Nguồn bài viết: https://laodong.vn/

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here