VietinBank lãi trước thuế 5.265 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

0
233

Riêng quý 2, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.238 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ 2017 và giảm 26% so với quý 1.

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – HoSE: CTG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2018.

Lợi nhuận quý 2 giảm 

Trong quý 2, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 2.238 tỷ đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ, giảm 26% so với quý 1.

Thu nhập lãi thuần trong quý 2 của VietinBank giảm 1,5%, đạt 7.207 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán cũng giảm sút, trong đó mua bán chứng khoán kinh doanh bị lỗ 26 tỷ trong khi cùng kỳ lãi 65 tỷ; mua bán chứng khoán đầu tư lãi 51 tỷ giảm 28% so với cùng kỳ. Thu nhập góp vốn mua cổ phần chỉ đạt 111 tỷ, giảm 79% so với cùng kỳ.

Điểm sáng trong quý 2, lãi từ hoạt động dịch vụ tăng mạnh 53% đạt 607 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác tăng 210% đạt 428 tỷ đồng. Báo cáo của VietinBank không giải thích rõ khoản tăng đột biến của hoạt động khác song nhiều khả năng là đến các khoản thu nợ xấu đã xử lý.

6 tháng đầu năm, VietinBank lãi trước thuế 5.266 tỷ đồng 

Lũy kế 6 tháng đầu năm, VietinBank báo lãi trước thuế đạt 5.265 tỷ đồng, chỉ tăng nhẹ 9,4% so với cùng kỳ.

Phần lớn các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đạt kết quả khá hơn cùng kỳ, chủ yếu nhờ hoạt động tích cực của quý 1. Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 14.440 tỷ đồng, tăng 7,1%; Lãi từ hoạt động dịch vụ tăng 32% đạt 1.199 tỷ đồng; hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh trong 6 tháng lãi 213 tỷ, tăng 20% so với cùng kỳ; mua bán chứng khoán đầu tư tăng 141% đạt 130 tỷ.

Tuy nhiên, lãi từ hoạt động khác giảm nhẹ 1% xuống 785 tỷ đồng. Thu nhập góp vốn mua cổ phần giảm sâu tới 62% so với cùng kỳ xuống còn 210 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng nhẹ 6,7% lên 7.119 tỷ đồng, trong đó chi cho nhân viên tăng 10,6% đạt 4.398 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 9,4% đạt 5.266 tỷ đồng.

Tiền gửi của Kho bạc Nhà nước tăng mạnh

Đến 30/6/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt trên 1,14 triệu tỷ đồng, tăng 4,1% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 855.081 tỷ đồng, tăng 9,3%; huy động tiền gửi đạt 852.449 tỷ đồng, tăng 13,2% so với đầu năm.

Hoạt động trên thị trường liên ngân hàng thu hẹp lại, số dư tiền gửi tại và cho vay các TCTD khác giảm 23,7% xuống còn 82.064 tỷ đồng; đi vay TCTD khác cũng giảm 27% xuống còn 84.201 tỷ đồng.

Các khoản nợ Chính phủ và NHNN tăng mạnh 230% lên 50.176 tỷ đồng do có được lượng tiền gửi của kho bạc nhà nước tăng 4 lần cùng kỳ lên 46.337 tỷ đồng.

Nợ xấu tăng cao

Tổng nợ xấu cuối tháng 6 của VietinBank 11.227 tỷ đồng, tăng 24,5% so với đầu năm và chiếm 1,29% tổng dư nợ cho vay khách hàng. Trong đó riêng nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) lên đến hơn 8.300 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ tương đương 59% so với cuối năm 2017; nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng gần 59% trong khi nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 65%.

Nguồn:http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here