VietinBank bổ nhiệm một loạt nhân sự cấp cao

0
222

Trong tuần qua, nhà băng này đã bổ nhiệm 10 nhân sự cấp cao là trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc các khối.
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – CTG) vừa có những thay đổi về công tác cán bộ cấp cao.

Cụ thể, ngân hàng đã có quyết định nghỉ hưu đối với bà Phạm Thị Châu – Nguyên Trưởng Phòng Chế độ kế toán (Khối Tài chính); bà Bùi Thị Kim Liên – Nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý thông tin (Khối Khách hàng Doanh nghiệp – KHDN); bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Nguyên Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực VietinBank (Khối Nhân sự VietinBank).

Đồng thời, nhà băng này bổ nhiệm 10 nhân sự cấp cao khác là trưởng phòng, giám đốc, phó giám đốc các khối.

Cụ thể, VietinBank bổ nhiệm bà Đặng Thị Tuyết Minh – Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý tài chính Bán lẻ (Khối Bán lẻ VietinBank) giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Bán lẻ kiêm Trưởng Phòng Kế hoạch và Quản lý tài chính Bán lẻ (Khối Bán lẻ VietinBank).

Điều động, bổ nhiệm ông Trần Quốc Bình – Phó Giám đốc VietinBank TP. Hà Nội giữ chức vụ Phó Giám đốc Khối Phê duyệt tín dụng kiêm Trưởng Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng lớn (Khối Phê duyệt tín dụng VietinBank).

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Phạm Đăng Khoa – Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam giữ chức vụ Phó Giám đốc, giao nhiệm vụ phụ trách Trung tâm Thẻ (Khối Bán lẻ VietinBank).

Điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Văn Phi – Giám đốc VietinBank Bình Xuyên giữ chức vụ Trưởng Phòng Quản lý Nợ có vấn đề (Khối Pháp chế và Tuân thủ VietinBank).

Giao nhiệm vụ phụ trách Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn Nhân lực (Khối Nhân sự VietinBank) đối với bà Đào Tuyết Mai – Phó Giám đốc Trường Đào tạo và Phát triển Nguồn nhân lực (Khối Nhân sự VietinBank).

Bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Tùng – Chuyên viên cao cấp, Phòng Khách hàng FDI và Nguồn vốn Quốc tế (Khối KHDN VietinBank) giữ chức vụ Phó Phòng Khách hàng FDI và Nguồn vốn Quốc tế (Khối KHDN VietinBank).

Bổ nhiệm ông Lê Xuân Nam – Chuyên viên cao cấp Phòng Phê duyệt tín dụng Khách hàng Vừa và Nhỏ (Khối Phê duyệt tín dụng VietinBank) giữ chức vụ Phó Phòng Phê duyệt tín dụng Vừa và Nhỏ (Khối Phê duyệt tín dụng VietinBank).

Điều động, bổ nhiệm ông Lê Thanh Hà – Phó Giám đốc VietinBank Bắc Sài Gòn giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Thẻ (Khối Bán lẻ VietinBank).

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Lê Thanh Tuấn – Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Phòng Giao dịch Trung Kính kiêm Phó Giám đốc Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng – Chi nhánh Thăng Long giữ chức vụ Phó Phòng Phát triển kinh doanh (Khối Bán lẻ VietinBank).

Điều động, bổ nhiệm bà Phạm Thị Hồng Hà – Phó Giám đốc Trung tâm Quản lý Tiền mặt TP Hồ Chí Minh (Khối Vận hành VietinBank) giữ chức vụ Phó phòng Kiểm tra kiểm soát nội bộ (Khối Quản lý rủi ro VietinBank).

Nguồn bài viết: http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here