Vietcombank được chấp thuận tăng vốn điều lệ lên 39.575 tỷ đồng

0
318

Ngân hàng đã được NHNN chấp thuận thực hiện tăng vốn điều lệ theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết, ngày 19/9/2018 đã có văn bản số 7105/NHNN-TTGSNH về việc tăng vốn điều lệ của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank – HoSE: VCB).

Theo đó, NHNN chấp thuận việc Vietcombank thực hiện tăng vốn điều lệ từ 35.977.685.750.000 đồng lên 39.575.454.320.000 đồng theo phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ của Vietcombank đã được Đại hội đồng cổ đông của Vietcombank thông qua tại Nghị quyết số 10/TN2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 và Hội đồng quản trị Vietcombank phê duyệt tại Nghị quyết số 54/NQ-VCB-HĐQT ngày 05/02/2018.

Vietcombank có trách nhiệm thực hiện việc tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật, Vietcombank trình Thống đốc NHNN hồ sơ đề nghị sửa đổi mức vốn điều lệ tại Giấy phép thành lập và hoạt động.

Văn bản này có hiệu lực trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký. Trường hợp việc tăng vốn điều lệ chưa hoàn tất trong thời hạn cho phép, nếu Đại hội đồng cổ đông Vietcombank thông qua việc thay đổi Phương án tăng vốn điều lệ đã được NHNN chấp thuận, văn bản này hết hiệu lực pháp lý.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2018, Vietcombank cho biết sẽ tăng vốn thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tỷ lệ 10% vốn điều lệ, tối đa không quá 10 nhà đầu tư. Giá bán căn cứ theo giá thị trường do công ty thẩm định giá tư vấn và xác định theo 10 phiên giao dịch gần nhất.

Cùng với Vietcombank, nhiều thông tin cho thấy BIDV và VietinBank cũng đang trong giai đoạn nước rút để tăng vốn. Trong đó, BIDV phát hành riêng lẻ để nâng vốn điều lệ lên 43.600 tỷ đồng. Còn tại VietinBank, nguồn tin từ Bloomberg cho biết IFC đang tìm đối tác để mua phần vốn góp tại ngân hàng này.

Nguồn:http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here