VAMC muốn được mua bán nợ theo lô

0
674

VAMC cũng muốn được sớm bổ sung vốn điều lệ.

Tại Hội nghị Sơ kết 01 năm triển khai Nghị quyết 42/2017/QH14 và Quyết định 1058/QĐ – TTg diễn ra mới đây, chủ tịch Công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (VAMC) cho biết hoạt động xử lý nợ xấu 1 năm qua có tiến triển rõ rệt, tuy nhiên vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

VAMC đề nghị được bổ sung vốn sớm để hoạt động. Theo ông Nguyễn Tiến Đông, chủ tịch VAMC, vốn điều lệ của VAMC được cấp là 2.000 tỷ đồng, vừa qua đã cố gắng quay vòng được 3.000 tỷ đồng, năm nay cố gắng nâng lên mức 3.500 tỷ đồng. Năm nay các TCTD đăng ký bán 20.000 tỷ đồng, trong khi vốn của VAMC chỉ có 2.000 tỷ đồng Theo Quyết định 1058 thì năm 2018 VAMC sẽ được cấp vốn điều lệ tăng lên là 5.000 tỷ đồng và đến năm 2020 là 10.000 tỷ đồng, nhưng hiện nay chưa có nên chưa thể đáp ứng được nhu cầu mua bán nợ thực tế của thị trường.

Ngoài ra, VAMC cũng mong được tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách về xử lý nợ xấu, đặc biệt là khuôn khổ pháp lý nhằm vận hành và phát triển thị trường mua bán nợ, trong đó VAMC đóng vai trò là trung tâm của thị trường. VAMC kiến nghị được cho phép mua nợ theo lô, và các TCTD cùng chia sẻ rủi ro với VAMC nhằm thúc đẩy mua bán nợ theo giá trị thị trường.

Và cuối cùng là, cho phép VAMC xây dựng hệ thống công nghệ thông tin kết nối với hệ thống công nghệ thông tin của CIC và các AMC của các TCTD nhằm chia sẻ thông tin, phân loại danh mục các khoản nợ xấu, tài sản đảm bảo để tạo lập hàng hóa cho thị trường mua bán nợ.

Nguồn:http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here