SHB lãi trước thuế hơn 500 tỷ đồng trong quý I

0
292

Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Lê – TGĐ SHB tại ĐHĐCĐ ngân hàng chiều nay (23/4).

Ông Nguyễn Văn Lê cho biết, trong quý I, tổng tài sản của SHB đạt 286.804 tỷ đồng; huy động vốn đạt 227.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay hơn 202.000 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 502 tỷ đồng, tăng 60% so với năm trước; nợ xấu dưới 3%.

Như vậy, với mục tiêu 2.050 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong năm nay, SHB đã hoàn thành được 25% kế hoạch năm.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, lãnh đạo ngân hàng cho biết tổng tài sản cuối năm nay dự kiến đạt 315.494 tỷ đồng, tăng 10,31%. Huy động tiền gửi đạt 250.617 tỷ đồng, số dư cấp tín dụng đạt 223.822 tỷ đồng; tăng 18,82% và 15% so với năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu giữ dưới mức 3%. Chỉ số ROA, ROE mục tiêu ở khoảng 0,6-0,8% và 10,5-11,5%.

Nguồn:http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here