Ông Kiều Hữu Dũng xin từ nhiệm chức Phó Chủ tịch Sacombank

0
635

HĐQT ngân hàng chấp thuận đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 của ông Kiều Hữu Dũng, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT theo nguyện vọng cá nhân.

Theo HoSE, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Sacombank (mã STB) vừa thông báo Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT.

HĐQT Sacombank sẽ trình cổ đông thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT ngân hàng đối với ông Dũng tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2017.

Ông Kiều Hữu Dũng, sinh năm 1967, có trình độ thạc sỹ kinh tế. Ông giữ vị trí Chủ tịch HĐQT Sacombank Từ ngày 24/3/2014 đến ngày 30/6/2017. Sau khi nhà băng này bổ nhiệm ông Dương Công Minh vào ghế Chủ tịch, ông Dũng giữ vị trí Phó Chủ tịch thường trực đến nay.

Ông Dũng hiện sở hữu 300.000 cổ phiếu STB, tương đương tỷ lệ 0,02% tỷ lệ tại ngân hàng này.

Nguồn:http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here