OCB lãi 619 tỷ đồng trước thuế trong quý 1, nợ xấu tăng nhanh

0
458

Tỷ lệ nợ xấu tại ngân hàng tăng từ 1,79% cuối năm 2017 lên 2,13% cuối tháng 3. Tín dụng cũng đã tăng tới 8,8% chỉ sau 3 tháng.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2018.

Đến cuối tháng 3, tổng tài sản của ngân hàng là 77.628 tỷ đồng, giảm 7,9% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tiền gửi tại NHNN, tiền gửi và cho vay TCTD khác giảm mạnh lần lượt 49% và 71% xuống còn 1.572 tỷ đồng và 2.975 tỷ đồng. Trong khi đó, tăng trưởng tín dụng đạt 8,8% nâng dư nợ cho vay khách hàng lên 51.974 tỷ đồng. Huy động tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ 0,3% xuống mức 53.047 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cho biết, thu nhập lãi thuần trong quý đầu năm của OCB tăng khá mạnh với mức 62% so với cùng kỳ, đạt 775 tỷ đồng. Lãi từ dịch vụ cũng tăng trưởng khá cao với 47,6%, đạt 62 tỷ đồng. Hoạt động từ chứng khoán đầu tư đem về khoản lãi đột biến, đạt 277 tỷ, cao hơn 5 lần so với quý 1 năm ngoái.

Trong khi đó lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối giảm 41,7% so với cùng kỳ, chỉ đạt 14 tỷ đồng. Trong quý 1, ngân hàng không ghi nhận khoản thu nhập nào từ góp vốn mua cổ phần và có 14,5 tỷ đồng lãi từ hoạt động khác.

Tổng thu nhập từ các hoạt động kinh doanh của OCB đạt 1.157 tỷ, tăng 93%. Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng 41,1% lên 398 tỷ. Chi phí dự phòng tăng 89% lên 140 tỷ. Sau khi trừ đi các chi phí, lợi nhuận trước thuế của OCB là 619 tỷ đồng, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. So với kế hoạch lãi trước thuế 2.000 tỷ trong năm nay, OCB đã hoàn thành được 31% kế hoạch năm dù mới chỉ bước qua quý đầu năm.

Nợ xấu tuyệt đối tại ngân hàng tăng 253 tỷ lên 1.117 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ nợ nhóm 3 tăng mạnh. Tỷ lệ nợ xấu của OCB theo đó tăng từ 1,79% hồi cuối năm 2017 lên 2,13% cuối quý 1/2018.

Nguồn:http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here