Nợ xấu của hệ thống ngân hàng giảm mạnh trong năm 2018

0
155

Năm 2018, nợ xấu của hệ thống ngân hàng Việt Nam giảm mạnh cùng lượng lớn tiếp tục được xử lý; mặt bằng lãi suất, tỷ giá và thị trường ngoại tệ được duy trì ổn định, thông suốt.

Nguồn bài viết: http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here