Ngân hàng chính sách xã hội cho hơn 34 nghìn lượt hộ gia đình vay vốn

0
592

Quận Hoàng Mai khen thưởng cho các đơn vị hoạt động tốt trong công tác tín dụng

Ngày 7/9, UBND quận Hoàng Mai tổ chức tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách xã hội (CSXH) trên địa bàn giai đoạn 2004-2017 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn đến năm 2020.

Sau khi được thành lập, Ngân hàng CSXH quận Hoàng Mai đã xây dựng hệ thống điểm giao dịch lưu động tại 14 phường, phối hợp với các hội, đoàn thể trong việc quản lý vốn, tổ chức giải ngân và thu nợ trực tiếp, đồng thời thành lập các tổ tiết kiệm và vay vốn ở khu dân cư để triển khai các hoạt động bình xét đối tượng, mức cho vay… Ngân hàng CSXH quận đã thực hiện nguyên tắc giải ngân vốn vay và thu nợ trực tiếp đến người vay, không qua cấp trung gian nhằm tạo điều kiện cho nhân dân trong quá trình giao dịch với ngân hàng.

Kết quả từ năm 2004 đến nay, tổng nguồn vốn huy động của Ngân hàng CSXH quận Hoàng Mai đạt 131,6 tỷ đồng, tăng 116,5 tỷ đồng (tăng 8,7 lần) so với thời điểm năm 2004, với tốc độ tăng trưởng bình quân 8,3%/năm. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Trung ương là gần 70 tỷ đồng; vốn ngân sách TP 35,5 tỷ đồng; vốn ngân sách quận ủy thác 13 tỷ đồng; vốn huy động đạt 12,9 tỷ đồng, gần 10 tỷ đồng huy động qua các tổ tiết kiệm và vay vốn ở khu dân cư…

Tổng cộng trong 15 năm qua, Ngân hàng CSXH quận Hoàng Mai đã thực hiện cho trên 34 nghìn lượt hộ vay với số tiền 521 tỷ đồng để phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giải quyết việc làm cho gần 38 nghìn lao động, trên 1.000 hộ thoát nghèo và tạo điều kiện hỗ trợ về chi phí học tập cho 690 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn… Qua đó góp phần quan trọng thực hiện chính sách an sinh xã hội của quận. Cùng với tăng trưởng tín dụng, Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH quận Hoàng Mai luôn quan tâm, chỉ đạo để nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng chính sách, đảm bảo nguồn vốn vay được sử dụng hiệu quả. Hiện nay, tổng dư nợ của hệ thống Ngân hàng CSXH quận là 131,3 tỷ đồng, trong đó nợ quá hạn là 164 triệu đồng, chiếm 0,12% tổng dư nợ.

Hiện nay, Ngân hàng CSXH quận Hoàng Mai triển khai 5 chương trình tín dụng, gồm: Chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, cho vay học sinh sinh viên, chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo và cho vay giải quyết việc làm.

Giai đoạn từ nay đến năm 2020, quận Hoàng Mai đặt mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng tín dụng Ngân hàng CSXH quận từ 8-10%/năm; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,1% tổng dư nợ; 100% người nghèo và các đối tượng chính sách có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận sản phẩm và dịch vụ của Ngân hàng CSXH quận.

Nhân dịp này, UBND quận Hoàng Mai khen thưởng 26 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động tín dụng CSXH.

Nguồn : Kinh tế Đô thị

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here