Lợi nhuận của VietBank tăng đột biến, đạt hơn 200 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

0
517

Riêng quý 2 lợi nhuận của ngân hàng này tăng gấp 6 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ giữa niên độ năm 2018.

Theo đó, đến 30/6/2018, tổng tài sản của ngân hàng đạt 44.869 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng và tiền gửi của khách hàng lần lượt tăng 10% và 13,5% đạt 31.311 tỷ đồng và 35.546 tỷ đồng.

Lợi nhuận của VietBank trong quý 2 tăng đột biến, đạt 124 tỷ đồng trước thuế, cao gấp 6 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu nhập từ lãi thuần của ngân hàng đạt 297 tỷ đồng, tăng gấp rưỡi so với cùng kỳ. Lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 4 tỷ trong khi cùng kỳ chỉ lãi 1 tỷ; lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư đạt 77 tỷ trong khi cùng kỳ chỉ gần 15 tỷ. Chỉ riêng hoạt động dịch vụ bị lỗ 185 triệu đồng.

Các mảng kinh doanh đa số có lợi nhuận tăng trưởng tốt trong khi đó chi phí hoạt động thu hẹp lại, chỉ ở mức 190 tỷ đồng, giảm 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái là lý do giúp ngân hàng lãi lớn.

Nhờ sự bứt phá trong quý 2, lợi nhuận trước thuế của VietBank trong nửa đầu năm 2018 đạt 201 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với con số của 6 tháng đầu năm 2017 và hoàn thành 67% kế hoạch năm.

Đến cuối tháng 6, nợ xấu tuyệt đối của VietBank tăng từ 387 tỷ lên 547 tỷ, theo đó tỷ lệ nợ xấu cũng tăng từ mức 1,35% lên 1,73%.

Nguồn:http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here