Giúp khách hàng làm giả hồ sơ để vay vốn ngân hàng phạm tội gì?

0
321

TBCKVN – Độc giả hỏi: Hiện tôi đang làm việc cho một ngân hàng, trong quá trình làm việc, có một số hồ sơ giải ngân có tài sản đảm bảo đủ để cho vay, nhưng để làm hồ sơ giải ngân tôi đã giúp đỡ khách hàng làm giả hợp đồng xây dựng. Như vậy mới có thể giải ngân tiền mặt, hợp thức hóa vấn đề mục đích vay vốn. Khách hàng có hoạt động kinh doanh thật sự và có hợp đồng xây dựng nhưng không đủ để giải ngân ra tiền.
Vậy tôi muốn hỏi: Nếu bị thanh tra Nhà nước phát hiện tôi làm giả hợp đồng xây dựng (tài sản đảm bảo cho khoản vay là đủ) thì tôi sẽ bị vi phạm tội gì? Nếu khách hàng đưa tôi hợp đồng xây dựng giả mà chỉ khách hàng biết thì tôi sẽ bị xử lý như thế nào?

Trả lời:
Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:
Theo điều 206 – Bộ Luật Hình sự 2015 Tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
1. Người nào trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mà cố ý thực hiện một trong các hành vi sau đây gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
a) Cấp tín dụng cho những trường hợp không được cấp tín dụng trừ trường hợp cấp dưới hình thức phát hành thẻ tín dụng;
b) Cấp tín dụng không có bảo đảm hoặc cấp tín dụng với điều kiện ưu đãi cho những đối tượng không được cấp tín dụng theo quy định của pháp luật;
c) Vi phạm các hạn chế để bảo đảm an toàn cho hoạt động tín dụng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng hoặc cố ý nâng khống giá trị tài sản bảo đảm khi thẩm định giá để cấp tín dụng;
d) Vi phạm quy định của pháp luật về tổng mức dư nợ tín dụng đối với các đối tượng bị hạn chế cấp tín dụng;
đ) Cấp tín dụng vượt giới hạn so với vốn tự có đối với một khách hàng và người có liên quan, trừ trường hợp có chấp thuận của người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
Đối với trường hợp của bạn cần xem xét cụ thể hơn về hành vi, mục đích của bạn cũng như hậu quả xảy ra để xác định đúng tội danh, bởi hành vi lập hồ sơ giả có thể nhằm nhiều mục đích khác nhau mà từ đó cấu thành những tội danh khác nhau. Đối với trường hợp này chúng tôi chưa thể khẳng định bạn có thể bị khởi tố hình sự với tội danh gì.
Ngoài ra, trong trường hợp không đủ căn cứ để truy cứu TNHS thì bạn có thể bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 15 Nghị định 96/2014/NĐ – CP Qui định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng có qui định:
“5. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:
a) Cấp tín dụng đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện theo quy định của pháp luật;”
Vì vậy, với hành vi khai không đúng thông tin, làm giả Hợp đồng xây dựng cho khách với mục đích vay vốn ngân hàng thì bạn có thể bị xử lý vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tuỳ thuộc mục đích, tính chất, mức độ của hành vi cũng như hậu quả xảy ra.

Nguồn bài viết: https://tbck.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here