Giao dịch liên ngân hàng sôi động

0
471

Trong tuần 30/7-3/8, trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch bằng VND và USD đều tăng mạnh, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng lại có xu hướng giảm so với tuần trước đó.

Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin về hoạt động ngân hàng trong tuần 30/7-3/8/2018.

NHNN cho biết, hiện mặt bằng lãi suất huy động VND phổ biến ở mức 0,6-1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; 5,3-6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,5-7,3%/năm.

Trong khi đó, mặt bằng lãi suất cho vay VND phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay USD phổ biến ở mức 2,8-6,0%/năm; trong đó lãi suất cho vay ngắn hạn phổ biến ở mức 2,8-4,7%/năm, lãi suất cho vay trung, dài hạn ở mức 4,5-6,0%/năm.

Trên thị trường liên ngân hàng, doanh số giao dịch trong kỳ bằng VND đạt xấp xỉ 157.822 tỷ đồng, bình quân 31.564 tỷ đồng/ngày, tăng 4.357 tỷ đồng/ngày so với tuần 23 – 27/7/2018; doanh số giao dịch bằng USD quy đổi ra VND trong tuần đạt khoảng 121.064 tỷ đồng, bình quân 24.213 tỷ đồng/ngày, tăng 4.902 tỷ đồng/ngày so với tuần trước đó.

Theo kỳ hạn, các giao dịch VND chủ yếu tập trung vào kỳ hạn qua đêm (44% tổng doanh số giao dịch VND) và kỳ hạn 01 tuần (29% tổng doanh số giao dịch VND). Đối với giao dịch USD, các kỳ hạn có doanh số lớn nhất là kỳ hạn qua đêm và 01 tuần với tỷ trọng lần lượt là 67% và 22%.

Đối với các giao dịch bằng VND, lãi suất bình quân trên thị trường liên ngân hàng có xu hướng giảm mạnh so với tuần trước đó ở các kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm, 01 tuần và 01 tháng giảm lần lượt 2,06%/năm; 1,69%/năm và 1,00%/năm xuống mức 1,98%/năm; 2,31%/năm và 3,57%/năm.

Đối với các giao dịch USD, lãi suất bình quân có xu hướng biến động nhẹ và trái chiều ở một số kỳ hạn chủ chốt. Cụ thể, lãi suất kỳ hạn qua đêm và 01 tuần tăng nhẹ lần lượt 0,06%/năm và 0,07%/năm lên mức 2,04%/năm và 2,15%/năm; kỳ hạn 01 tháng lãi suất giảm 0,04%/năm xuống mức 2,35%/năm.

Trên thị trường ngoại tệ, tỷ giá mua, bán VND/USD (cuối ngày) niêm yết trên website của ngân hàng thương mại tăng từ mức 23.220/23.300 VND/USD ngày đầu tuần lên mức 23.245/23.325 VND/USD trong 02 ngày tiếp theo, sau đó giảm nhẹ 05 VND/USD cả hai chiều mua/bán trong ngày 2/8/2018 và tăng trở lại, niêm yết tỷ giá cuối tuần ở mức 23.260/23.340 VND/USD (tăng 60 VND/USD chiều mua vào và bán ra so với ngày làm việc cuối tuần trước 27/7/2018).

NHNN cho biết sẽ thực hiện đồng bộ các biện pháp và công cụ chính sách tiền tệ để ổn định thị trường ngoại tệ và tỷ giá trong biên độ cho phép.

Nguồn:http://cafef.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here