Có thể lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để vay vốn?

0
498

(ĐTCK) Khi có nhu cầu vay vốn, cá nhân, hộ gia đình có thể lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để vay vốn được không?Cá nhân, hộ gia đình có thể vay ở Công ty cho thuê tài chính hoặc Ngân hàng Phát triển Việt Nam? Khách hàng có thể vay tiêu dùng tại các công ty tài chính và tổ chức tài chính vi mô phục vụ cho những mục đích nào? Không có tài sản đảm bảo, liệu có thể vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hợp pháp?
Trả lời:

Khi có nhu cầu vay vốn, cá nhân hộ gia đình không thể lên Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để vay vốn. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với vai trò là cơ quan ngang Bộ thuộc Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ, hoạt động ngân hàng và ngoại hối; thực hiện chức năng của Ngân hàng Trung ương, có nhiệm vụ xây dựng và thực hiện chính sách tiền tệ.

Khi có nhu cầu vay tiêu dùng hợp pháp, cấp thiết, các cá nhân, hộ gia đình không thể vay ở Công ty cho thuê tài chính hoặc Ngân hàng Phát triển Việt Nam mà vay tại các Công ty tài chính tiêu dùng được phép cho vay theo quy định pháp luật; các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác được phép cho vay theo quy định pháp luật.

Khách hàng có thể vay tiêu dùng tại các công ty tài chính và tổ chức tài chính vi mô phục vụ cho những mục đích như: Mua phương tiện đi lại, đồ dùng, trang thiết bị gia đình; Chi phí học tập, chữa bệnh; Chi phí sửa chữa nhà ở;

Không có tài sản đảm bảo, khách hàng vẫn có thể vay tiêu dùng tại các tổ chức tín dụng hợp pháp.

Nguồn bài viết: https://tinnhanhchungkhoan.vn

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here