Dịch Vụ Đáo Hạn Ngân Hàng
  Hàng loạt tài khoản ngân hàng của các khách hàng là hộ gia đình, tổ hợp tác, các tổ chức khác không có tư cách pháp nhân đang đứng trước nguy cơ bị đóng tài khoản. Nguyên nhân được xác định là do theo quy định của Thông tư 32...