17,4 triệu khách hàng đang có dư nợ trong kho dữ liệu của CIC

0
130

Tổng số khách hàng vay trong kho dữ liệu TTTD quốc gia hiện nay là trên 42,6 triệu, bao gồm trên 1,1 triệu pháp nhân và trên 41,5 triệu thể nhân. Số khách hàng hiện đang có dư nợ là 17,4 triệu (trong đó 168 nghìn doanh nghiệp và trên 17,3 triệu thể nhân).
Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) vừa tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Lãnh đạo CIC cho biết, năm 2019, CIC đã triển khai các giải pháp nhằm nâng cao độ phủ thông tin tín dụng (TTTD), cải thiện chỉ số chiều sâu TTTD (một trong hai chỉ số để đánh giá mức độ tiếp cận tín dụng). Theo báo cáo đánh giá Môi trường kinh doanh năm 2020 của Nhóm Ngân hàng thế giới, khả năng “Tiếp cận tín dụng” của Việt Nam xếp hạng 25/190 nước và vùng lãnh thổ, tăng 07 bậc so với 2019, xếp thứ 2 trong khu vực ASEAN sau Brunei và thứ 7 khu vực Châu Á.

CIC đã xây dựng và vận hành Cổng thông tin kết nối khách hàng vay mới trên cả giao diện web và ứng dụng điện thoại thông minh từ tháng 6/2019. Trong 06 tháng triển khai thử nghiệm, CIC đã ghi nhận một lượng lớn khách hàng đăng ký thông tin qua cổng (với khoảng gần 100.000 tài khoản đăng ký); Tỉ lệ kết nối nhu cầu vay tại các địa phương thông qua cổng thông tin có chiều hướng tăng lên như TP.HCM (71%), Hà Nội (61%), Đồng Nai (75%)…

Tiếp nối 02 đợt giảm giá dịch vụ trong năm 2018, trong năm 2019 CIC cũng đã tiếp tục giảm giá dịch vụ 2 lần, tháng 4/2019 giảm 10%, và tháng 9/2019 giảm tiếp 15%.

Về xây dựng kho dữ liệu TTTD quốc gia, CIC đã tổ chức thu thập và cập nhật dữ liệu từ 100% TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài (bao gồm cả gần 1.200 Quỹ TDND, tổ chức TCVM). Tổng số khách hàng vay trong kho dữ liệu TTTD quốc gia hiện nay là trên 42,6 triệu, bao gồm trên 1,1 triệu pháp nhân và trên 41,5 triệu thể nhân. Số khách hàng hiện đang có dư nợ là 17,4 triệu (trong đó 168 nghìn doanh nghiệp và trên 17,3 triệu thể nhân). Độ phủ thông tin đạt 59,4%/dân số trưởng thành, vượt mức đề ra năm 2019 là 58%.

Nguồn bài viết: http://cafef.vn/

TRẢ LỜI

Please enter your comment!
Please enter your name here